Hendzlik Katarzyna (z domu Pytka)

Romanów, Kalinko - okręg nr 12

„Zróbmy coś, co by od nas zależało, zwłaszcza że dzieje się tak wiele, co nie zależy od nikogo.” Stanisław Wyspiański

O mnie:

Posiadam wykształcenie wyższe. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, wydziału pedagogicznego, kierunek doradztwo zawodowe. Ukończyłam także studia podyplomowe i uzyskałam specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Publicznych Służbach Zatrudnienia oraz Sądzie Rejonowym. Od kilku lat pracuję w Ośrodku Pomocy Społecznej. Pełnię także funkcję przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy. Dobrze znam problemy osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz będących w trudnej sytuacji życiowej.

Mam 41 lat, od urodzenia mieszkam w Kalinku, a moja rodzina związana jest z tym miejscem od pokoleń. Jestem mężatką i mamą 3 dzieci.

Kandyduję, ponieważ istotne jest dla mnie to, aby mieszkańcy mieli cały czas realny wpływ na wszystko, co dzieje się w gminie, a nie tylko wtedy, gdy są wybory. Jestem honorowa i niezależna.

Moje cele:

  • poprawa infrastruktury dróg poprzez zwiększenie ilości oświetlenia, oznakowania;
  • budowa chodników przy ul. Łącznej w Kalinku oraz w Kalinku-Morgi i Romanowie;
  • poprawa czystości naszych miejscowości poprzez uaktywnienie w tym zakresie odpowiedzialnych za to gminnych służb komunalnych (rowy, place zabaw);
  • podjęcie działań mających na celu rozpoznanie sytuacji osób potrzebujących pomocy
    i opracowanie, przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej, stosownej strategii działania, która posłuży do przygotowania programów wsparcia dla ludzi będących w trudnej sytuacji bytowej.

Zapraszam do kontaktu: katarzyna.hendzlik.12@gmail.com

Zachęcam do udziału w wyborach i proszę Państwa o głos.

Hasło: „Decyzje, które mają znaczenie.”