Redzynia Paweł

Stara Gadka, Okręg nr 6

Radny Rady Miejskiej kadencji 2018-2024. Członek Komisji Spraw Społecznych.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.
Prowadzę firmę specjalizującą się w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz innych środków finansowania przedsiębiorstw. Znam język angielski. Jestem członkiem zarządu firmy doradztwa gospodarczego. Pasjonuję się historią, lubię podróżować z całą rodziną i odkrywać piękno naszego kraju. Mam 51 lat. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem wspaniałych trzech córek i syna. Moja rodzina mieszka w Starej Gadce od kilku pokoleń.

Kandyduję, ponieważ swoje doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu różnego rodzaju funduszy zewnętrznych chciałbym wykorzystać dla dobra mieszkańców swojego sołectwa, jak i całej gminy.

Plan dla Starej Gadki przy współpracy z sołtysem i Radą Sołecką:


- modernizacja i budowa ulicy Usługowej i Śniadeckiego,
- modernizacja zielonej przestrzeni wokół świetlicy w Starej Gadce,
- budowa chodnika na ul. Kombajnowej,
- poprawa bezpieczeństwa dla pieszych,
- modernizacja oświetlenia ulicznego,
- dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej,

- współpraca z OSP Stara Gadka, KGW Stara Gadka i innymi organizacjami i mieszkańcami.

Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, napisz: stara24@poczta.onet.pl