Tumińska-Kubasa Anna

Gospodarz okręg nr 15

Jestem radną od 2014 roku.

Przez wszystkie kadencje pracowałam w Komisji Społecznej, a w ostatniej kadencji w Komisjach Ochrony Środowiska oraz Skarg Wniosków i Petycji.

W kadencji 2014-2018, dzięki mojemu zaangażowaniu, zostały wykonane poniższe inwestycje:

 • przebudowa i oświetlenie ulicy Cegielnianej,
 • budowa chodnika na części ulicy Cegielnianej,
 • utwardzenie i oświetlenie ulicy Dębowej,
 • rozbudowa świetlicy wiejskiej.

W kadencji 2018-2023 zostało zrealizowane:

 • zakup samochodu dla OSP w Gospodarzu,
 • wyposażenie i oddanie do użytkowania świetlicy wiejskiej,
 • przebudowa części chodnika w Gospodarzu,
 • budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Guzewskiej,
 • budowa kanalizacji i budowa dróg ul. Kwiatowej, Liliowej i Kaczeńcowej.

Ukończyłam stosunki międzynarodowe na WSHE w Łodzi.

Od wielu lat prowadzę własną działalność gospodarczą w zakresie produkcji warzyw oraz wynajmu nieruchomości, co daje mi ogromne doświadczenie w zarządzaniu finansami. Prowadzenie własnej firmy sprawia mi wielką satysfakcję.

Uwielbiam podróże i literaturę. Dają mi one wiele inspiracji do działania oraz poszerzają moje horyzonty. Otwartość na międzynarodową kulturę, społeczność i biznes pomagają mi w lokalnych działaniach oraz kreowaniu nowych rozwiązań dla naszej społeczności.

Moim głównym celem jako radnej jest łączenie ludzi ponad podziałami.

Kandyduję, ponieważ chcę wykorzystać moją dotychczasową wiedzę w funkcjonowaniu Rady Miejskiej dla naszego wspólnego dobra.

Moje cele i zadania na następną kadencję:

 • integracja i współpraca mieszkańców Gospodarza,
 • wyposażenie OSP,
 • bezpieczna droga – budowa ronda przy zbiegu ul. Cegielnianej z ul. Guzewską i Gospodarzem,
 • budowa ścieżki rowerowej na ul. Cegielnianej,
 • utwardzenie ulic Łanowej i Zbożowej,
 • ochrona środowiska – budowa kanalizacji,
 • uchwalenie nowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • organizacja Dożynek Gminnych w Gospodarzu w 2025 roku.

Jeżeli masz jakieś propozycje czy uwagi dotyczące naszej społeczności, napisz na mój adres e-mail: aj.kubasa@interia.pl